Flex4NL

Senior projectleider ICT

Nieuw

Functie omschrijving

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Senior projectleider ICT. Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor de realisatie van zowel IV ontwikkelingen binnen het Handhavingsdomein van de Koninklijke Marechaussee (KMar) als ook de (coördinatie) op de implementatie van de resultaten binnen de organisatie van de KMar. Je neemt beslissingen over de wijze van projectmanagement, aansturing mensen en over de wijze waarop de verschillende projectfasen worden doorlopen. De aansturing van de projecten en wijze waarop doelstellingen zijn ontwikkeld en gerealiseerd, komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces.

Je bent een onmisbare schakel tussen, niet alleen aan de business kant, maar ook de IT kant en de bijbehorende verwervingskant. De kandidaat is in staat om alle trajecten parallel aan te sturen en overzicht en inzicht te behouden.

Je hebt een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn en kan schakelen tussen het management van het Landelijk Tactisch Commando (LTC), de projectstuurgroep en stuurt op resultaten in relatie tot Verwerving en Delivery JIVC.

Vanzelfsprekend houdt de Algemeen Projectleider de dimensies Product, Tijd en Geld hierbij scherp in de gaten en weet bij afwijkingen welk escalatie pad bewandeld dient te worden en zorgt voor vastlegging van de voortgang o.a. in de Principal Toolbox (PTB).

Ook zal de projectmanager zijn werk uitvoeren in samenspraak met de bureaus Commandant Der Strijdkrachten (CDS) voor de operationele IV, het bureau CIO office van de Hoofddirectie Bedrijfsvoering (HDBV) en indien nodig met de Commissie BIT toetsing.

De projectorganisatie bestaat uit meerdere teams waarmee de projectmanager regelmatig overleg dient te hebben (PMT).

Werkzaamheden
1.Projectmanagement, door: ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)projectplannen en -begroting; besturing van projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg); aansturing van projectteam;
2. Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie projectresultaten en doelstellingen, door: analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen; afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid; typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern), onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren; (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht;
3.Inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan projectdoelen; Integr(a)l(e) projectplan(nen) opgesteld en gerealiseerd voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever; opdracht geven voor het uitvoeren van een onafhankelijke (externe) audit en risicoanalyse en zorg dragen voor het risicomanagement; programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld; afbouw en afronding projecten en borging en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie.
4. Monitoren van de levering van de dienst of het product, Analyseren van de levering van het product of de dienst; Past de levering aan de dan geldende behoefte van de defensieorganisatie; Voert overleg met de gebruikers ten einde aan de behoefte blijvend te kunnen voldoen; Voert overleg met de leveranciers van de dienst of het product teneinde d levering te kunnen borgen; Voert overleg met de exploitant ten einde het door defensie gevraagde altijd efficiënt en effectief te kunnen leveren.
5. Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden zowel binnen als buiten defensie zoals bijvoorbeeld met Politie, JenV en het BIT.

Functie eisen

1. Kandidaat heeft minimaal een HBO diploma;
2. Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met projectmanagement van complexe ICT projecten (software ontwikkeling, pakketselectie en –implementatie) ( > 2 Miljoen excl. btw per jaar en meer dan 5.000 medewerkers);
3. Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met projectmanagement in een Agile/Scrum omgeving;
4. Kandidaat is in het bezit van een Prince-IE Practitioner of IPMA-C certificaat;
5. Kandidaat heeft een goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse, taal, zowel in woord als in geschrift. Nederlands: niveau moedertaal (deze eis wordt getoetst tijdens het toelichtend gesprek); 6. Kandidaat heeft drie jaar of meer relevante (rakend aan de IT of bedrijfsprocessen) kennis en ervaring binnen de Veiligheidsketen (Justitie of Politie of Defensie of OOV sector); De relevante kennis en ervaring is recent: minder dan 7 jaar oud;
7. Kandidaat is bereid tot reizen binnen NL naar diverse locaties; standplaats is Utrecht, overleggen zijn veelal in Huis ter Heide, maar kunnen ook in Den Haag of op Schiphol plaatsvinden;

Competenties
Beïnvloeden,
Besluitvaardig,
Communicatief sterk (mondeling en schriftelijk)
Flexibel,
Organisatiegericht,
Resultaatgerichtheid,
Samenwerken,
Verantwoordelijk.

Het betreft een functie voor minimaal 36 uur per week voor de duur van ongeveer 1 jaar met optie op verlenging tot maximaal 4 jaar.
Heb je interesse in deze opdracht, neem dan contact met ons op.

Locatie

Utrecht

Publish date

29.08.2018

Publish end date

01.01.2019

Contactpersoon

Myra Choi
M: (010) 3510 122

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:
in Utrecht
in Den Haag
in Soesterberg
in Amersfoort
in Amsterdam
Bekijk alle vacatures