Flex4NL

Full stack Developer

Nieuw

Functie omschrijving

Dienstverband: ZZP / Payroll
Locatie: Heerlen
Startdatum: 28-09-2020
Duur: 6 maanden (verlenging is optioneel)
Uren per week: 36 uur

Functie eisen

Opdracht omschrijving
In het innovatielab (iLab) worden een aantal innovaties uitgevoerd die dienen bij te dragen aan een effectievere en efficientere taakuitoefening. De innovaties vinden voor een deel plaats in opdracht van (landelijke) portefeuillehouders en voor een deel 'bottom up'. Dit betreffen tevens innovaties die software development kwaiteiten vergen. Hierdoor is de opdrachtgever op zoek naar 2 Full stack Developers met als standplaats Heerlen.

Het iLab werkt volgens de Scrum en Agile manier. De developers worden lid van het projectteam/scrumteam dat met de innovaties aan de slag gaat. Het team werkt in opdracht van een Product Owner.

Het iLab bestaat uit een beperkte groep medewerkers, voornamelijk afkomstig van de eenheid Limburg. Daarnaast worden per project medewerkers toegevoegd/ingehuurd. Het iLab is lid van het ECOsysteem op de Brightlands Smart Service Campus waardoor een intensief netwerk met kennisinstituten en bedrijven wordt onderhouden.

Het betreft een opdracht van 6 maanden waarvan verlenging optioneel is. De developers worden ingezet op verschillende innovatie projecten. Een deel van deze projecten is reeds bekend, een deel nog onbekend. Per project zal het accent (front end of back end) verschillen.

Doelstelling
Het ontwikkelen van software om een innovatief idee van Proof of Concept en MVP naar een testbaar produkt te brengen om uiteindelijk landelijk te kunnen uitrollen.

Verantwoordelijkheden
De developers zijn binnen het scrumteam verantwoordelijk voor de bouw en (door)ontwikkeling van de voor het betreffende onderwerp benodigde software. Conform de scrum manier van werken worden per sprint de te behalen resultaten beschreven.

Vakmatige taken
* Het doorontwikkelen van benodigde software;
* Het werken met: PHP, HTML, Stack en Python;
* Cloud native werken.

Beschikbaarheid
Inzetbaar vanaf 28-9-2020 tot 28-3-2021 voor 36 uur per week.

Eisen
* Afgeronde HBO opleiding in de richting van ICT;
* Een maximale reistijd van 1,5 uur enkele reis naar Heerlen;
* Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als full stack developer;
* Minimaal 2 jaar ervaring binnen een Agile/Scrum omgeving;
* Aantoonbare werkervaring met PHP, HTML, Stack, Python.
* Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een vereiste.

Wensen
* Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als full stack developer binnen een organisatie met meer dan 1000 gebruikers. (Wegingsfactor [WF] 25%);
* Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met PHP, HTML, Stack, Python (WF 35%);
* Aanvullende certificering op het gebied van Agile/Scrum. (WF 20%);
* Een afgeronde, erkende en volwaardige (4 jaar) HBO diploma richting ICT (WF 20%).

Competenties
* Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten;
* Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden;
* Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat;
* Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen;
* Luisteren: Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties;
* Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk;

Locatie

Heerlen

Publish date

26.06.2020

Publish end date

30.06.2020

Contactpersoon

Ulu
M: (06) 1617 3837

Bekijk alle vacatures